Vítejte na webových stránkách moderní kliniky Stellart

NEPLODNOST A PŘÍČINY NEPLODNOSTI

Neplodnost je definována jako neschopnost počít dítě:
  • jste-li mladší 35 let, po 1 roce nechráněného pohlavního styku
  • jste-li 35 – 39 let, po 6 měsících nechráněného pohlavního styku
  • jste-li 40 nebo více let, po 3 měsících nechráněného pohlavní styku
  • máte-li důvod se domnívat, že máte skrytý problém nebo nepravidelnou menstruaci

Co je optimální frekvence nechráněného pohlavního styku? Pokud byl pohlavní styk za dobu delší jak 5 dnů, mohlo dojít k nepříznivému ovlivnění počtu spermií. Nejlepší je, pokud dochází k pohlavnímu styku jednou za jeden až dva dny. Také je rozšířen omyl, že častá ejakulace snižuje mužskou plodnost.

Příčina neplodnosti může být na straně muže (40 %), ženy (50 %) nebo kombinovaná u obou partnerů (20%). U některých neplodných párů je zjištěna jen jedna příčina, u jiných se problémy kombinují.

Zjistit více

Konzultace s lékařem

Stanovení anamnézy probíhá formou pohovoru s lékařem, který se ptá neplodného páru na jejich aktuální zdravotní stav a na další skutečnosti, které mohou ovlivnit plodnost.

Zjistit více

LÉČEBNÉ METODY

IUI (intrauterinní inseminace)

Intrauterinní inseminace (IUI) je jednou z metod asistované reprodukce. Provádí se v případě, že spermiogram vykazuje patologické hodnoty (spermie mají sníženou pohyblivost, malé množství spermií). Podmínkou je alespoň jeden prostupný vejcovod.

V případě, že žena ovuluje, lze inseminaci provést v „nativním cyklu“, to je bez hormonální stimulace. Při poruchách ovulace se používají stimulační léky s účinnou látkou clomifencitrát (Clostilbegyt, Clomhexal).

Jak to probíhá?

Na začátku menstruačního cyklu  (1. den MC) zavoláte na kliniku a oznámíte začátek Vašeho cyklu. Zpravidla 3. den MC se začíná s hormonální stimulací a od 10. dne MC se provádějí pravidelné ultrazvukové kontroly. Lékař podle výsledků na ultrazvuku naplánuje přesné datum inseminace a čas aplikace injekce hCG. Přibližně za 34 až 36 hodin od aplikace injekce hCG dochází k ovulaci, což je nejvhodnější doba k provedení IUI.
V daný termín se neplodný pár dostaví k provedení výkonu, kdy muž hodinu před výkonem odevzdá ejakulát ke zpracování na inseminační dávku.  Spermie jsou poté zavedeny přímo do dutiny děložní nebo hrdla děložního; to vše pomocí tenkého inseminačního katetru.
Zdravotní výkon se provádí ambulantně, je nebolestivý a podobá se běžnému gynekologickému vyšetření. Pacientka po výkonu odpočívá 5 až 10 minut a po obdržení lékařské zprávy a poučení odchází. Pracovní neschopnost není nutná.

  > Nativní cyklus

Během nativního cyklu (přirozeného cyklu u ženy) se nepoužívají žádné hormonální léky pro stimulaci vaječníků. Cílem léčby je získat jedno zralé vajíčko, které se následně oplodní metodou ICSI. Doporučena je i metoda PICSI a asistovaný hatching (AH).

  > Cyklus s minimální simulací

Při cyklu s minimální stimulací se používá velmi malé množství hormonálních léků. Cílem léčby je získat alespoň 2 až 5 zralých vajíček. U tohoto cyklu je doporučena metoda ISCI, PISCI a asistovaný hatching (AH).

IVF (in vitro fertilizace)

IVF je proces, při kterém se vajíčko oplodňuje spermií mimo tělo ženy (in vitro). Je to jedna z hlavních metod asistované reprodukce, která se používá při léčbě neplodnosti.
Tato metoda zahrnuje hormonální stimulaci vaječníků za účelem vytvoření mnoha váčků (folikulů) na povrchu vaječníku, z nichž lze získat více vajíček.
Stimulace je monitorována pomocí ultrazvuku. Když dosáhne folikul požadované velikosti, je pacientce podána (36 až 40 hodin před odběrem vajíček) injekce hormonu hCG.

ODBĚR VAJÍČEK (OPU – OVUM PICK UP)

Odběr vajíček se provádí v celkové narkóze a trvá od 15 do 30 minut. Po OPU je pacientka převezena na dospávací pokoj, kde leží 2 hodiny a poté může odejít s dospělým doprovodem domů.

Vajíčka jsou po vyjmutí z folikulu přenesena do speciálního média (roztoku), do kterého jsou následně přidány spermie s normální pohyblivostí a tvarem. Po 16 až 18 hodinách zjistí embryolog, kolik vajíček se oplodnilo. Oplodněná vajíčka se postupně dělí na 2, 4, 8 a více buněk. Nejvhodnější den pro embryotransfer určuje embryolog. Muž musí být v den OPU také přítomen, aby mohl odevzdat sperma. Po OPU je pár informován o množství a kvalitě vajíček a je dále stanoven postup pro použití speciálních laboratorních metod (ICSI, PICSI, IMSI, AH, PK, PGS, PGS, EmbryoGlue, kryokonzervace embryí).

Hormonální léčba

Při léčbě neplodnosti se používá hormonální léčba (stimulace), která způsobí, že se ve vaječnících najednou vyvíjí a dozrává více vajíček. O začátku stimulace a délce podávání hormonální preparátů rozhoduje lékař v návaznosti na zjištěná vyšetření a zdravotní stav ženy.

Zjistit více

IVFSpeciální laboratorní metody

Zobrazit podrobnosti o laboratorních metodách

Úspěšnýtěhotenský test

Estetická gynekologie
Zavřít

VAŠE ŠTĚSTÍnaše radost

Ceník Úvod

Napište nám

Stellart s.r.o.
Krupská 12/17
415 01 Teplice
Czech Republic